1. Tư duy:

 

Để bắt đầu một business, việc đầu tiên là thay đổi tư duy là điều cực kỳ quan trọng. Đối với người VN, tư duy nông nghiệp đổi sang tư duy công nghiệp, tư duy đi làm thuê đổi thành tư duy làm chủ, tư duy cuộc sống ổn định thành tư duy của entrepreneur. Các cuốn sách sẽ được cập nhật ở đây.                                     2. Chuẩn bị: Lập kế hoạch cho business:

 

 

Ẩn NHẬN BẢN TIN IELTS UPDATED

1