Các bài essay của học viên Tutor School được lưu trữ tại Fan page, là các bài của học viên đạt điểm viết thi thật 7.0 và 7.5. Khi thực hành, các bài luận này được đánh giá từ 7 đến 8. 

Để nâng điểm viết, các bạn nên học cách viết từ các bài mẫu sau khi đã hiểu thế nào là viết luận và học hiểu về các chủ đề học thuật. Các bạn hãy tìm bài mẫu theo đường link sau để tham khảo thêm.

http://bit.ly/2fMHNWM

Để hiểu cách viết bài luận (essay), bên cạnh các kỹ năng ngôn ngữ, các bạn nên tìm những trường dạy Anh ngữ dạy bạn cách thảo luận, tư duy phản biện và cách brainstorming. Cách viết theo các câu văn mẫu giáo viên soạn sẵn và đưa cho các bạn sẽ làm việc viết văn của bạn càng bế tắc hơn.

Ẩn NHẬN BẢN TIN IELTS UPDATED

1