Sự phát triển trí tuệ của trẻ cần được hiểu bởi phụ huynh, giáo viên và xã hội để trẻ có thể được đưa cho những điều kiện tốt nhất đạt tới tiềm năng của trẻ. Cha mẹ và giáo viên nên đọc cuốn sách này để có cái nhìn tổng quát hơn về trẻ em.           

                                                                                                                                                                                                                    Một cuốn sách khác hoặc một sự duy trì đều đặn với các hoạt động học tập thú vị sẽ giúp trẻ phát triển trí thông minh. Ứng dụng nguyên tắc 10,000 giờ trong cuốn sách này sẽ phấn nào giúp cha mẹ hiểu nguyên tắc đào tạo nhân tài.      

 

 

 

 

 

Ẩn NHẬN BẢN TIN IELTS UPDATED

1