Kỹ năng giải quyết vấn đề rất quan trọng trong việc rèn luyện trẻ có xu hướng hành động và ý thức trách nhiệm, chứ không phải tập trung vào việc đi tìm nguyên nhân và đổ lỗi.

Kỹ năng giải quyết vấn đề đồng nghĩa với tư duy sáng tạo) có thể được thực hành và rèn luyện theo độ tuổi qua các công cụ sẵn có.

1. Từ mẫu giáo đến lớp 4:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   2. Từ lớp 2 đến lớp 4:                                                                                                                                                                                  

3. Từ lớp 4 đến lớp 8:                                                                                                                                                                                    

Ẩn NHẬN BẢN TIN IELTS UPDATED

1