Kỹ năng tư duy có vai trò vô cùng lớn trong sự phát triển chung của trẻ, đặc biệt là ở Mỹ.

1. Hãy bắt đầu với cuốn sách này cho beginners:                                                                                                                                                                

2. Ở level tiếp theo, hãy dùng cuốn này:                                                                                                                                                              VÀ                                                                                                                                                                                    3. Và cuối cùng là cuốn này:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Ẩn NHẬN BẢN TIN IELTS UPDATED

1