Khoá học đặc biệt cho người Việt tại Mỹ

Học viên sẽ học 2 tháng với một giáo viên nói 2 ngôn ngữ theo phương pháp "The bilingual Bridge" của Tutor School.

Sau 2 tháng, học viên sẽ thực hành với giáo viên bản xứ

Tối đa 5 học viên/ lớp, học online tại Zoom.com

Khoá học: học viên được hỗ trợ online mỗi ngày

Học phí: $200/ tháng

Thời lượng: 4 tháng

Đăng ký: http://vnhomeschool.com/courses/ielts-5-0/

Ẩn NHẬN BẢN TIN IELTS UPDATED

1