Dịch vụ tư vấn giáo dục của Tutor School cung cấp các lựa chọn sau:

- Tư vấn thành lập trường quốc tế: chúng tôi có các chuyên gia tư vấn cho các doanh nghiệp về thủ tục thành lập và cấu trúc một trường/ trung tâm đào tạo quốc tế theo chuẩn của một quốc gia cụ thể (Mỹ, Anh, Úc).

- Tư vấn thành lập các trung tâm giảng dạy, đào tạo cho các doanh nghiệp muốn khởi nghiệp trong lĩnh vực giáo dục.

- Dịch vụ đào tạo chuyên môn nghiệp vụ theo những phương pháp giảng dạy tiên tiến nhất thế giới.

TẠI SAO NÊN CHỌN CHÚNG TÔI?

- Đội ngũ chuyên gia đến từ Mỹ và có nhiều kinh nghiệm về lĩnh vực đào tạo, thành lập và điều hành trường quốc tế.

- Các cập nhật về các chương trình đào tạo mới nhất của Mỹ.

Ẩn NHẬN BẢN TIN IELTS UPDATED

0