Ms. Trân Nguyễn là tutor đầu tiên được đào tạo bởi Ms. Nga để thay thế vai trò dạy học tại Tutor School. Là một người học Tiếng Anh và thành công bằng việc tự học, Ms. Trân đã nắm bắt ngay phương pháp giảng dạy "The Billingual Bridge" của Ms. Nga và Tutor School để giúp học viên thành công.

Hãy liên hệ Ms. Trân qua Facebook https://www.facebook.com/fienix501 để đăng ký học. Ms. Trân hiện tại cũng là một Admin của Fan Page https://www.facebook.com/MasterIELTSWritingSpeaking/

 

Ẩn NHẬN BẢN TIN IELTS UPDATED

1