Mr. Louis Barber Corralo tham gia giảng dạy lớp Speaking cho các học viên IELTS năm 2016 khi mới bắt đầu đến Việt Nam. Hiện tại Mr. Louis được biết đến như một đạo diễn kiêm quay phim.

Hãy liên hệ học với Mr. Louis qua Facebook: https://www.facebook.com/louis.corallo

 

 

Ẩn NHẬN BẢN TIN IELTS UPDATED

1