Ms. Thư Nguyễn được đào tạo các phương pháp và quan niệm dạy học theo chuẩn của Tutor School bởi Ms. Nga. Ms. Thư Nguyễn đồng hành với Ms. Nga, Ms. Trân Nguyễn và Mr. Luois trong nỗ lực đem đến phương pháp học Tiếng Anh hiệu quả và dễ dàng.

Hãy liên hệ Ms. Thư Nguyễn qua Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100000884290727 để đăng ký học.

 

Ẩn NHẬN BẢN TIN IELTS UPDATED

1