Về TutorSchool

Về TutorSchool

Về TutorSchool
4 Lý Do

4 Lý Do

4 lý do học khóa IELTS ONLINE
Giáo viên tại TutorSchool

Giáo viên tại TutorSchool

Với khóa học IELTS ONLINE 5.0 DUY NHẤT hiện nay, học viên tham gia các bài học được thiết kế chi tiết nhằm đạt được khả năng tự học. Giáo viên và các Tutor tại Tutor School phụ trách kèm sửa phát âm và dạy Speaking. Học viên có thể đăng ký học online với giáo viên Mỹ hoặc học offline với giáo viên bản xứ tại Sài Gòn.
Học Viên chia sẻ kinh nghiệm

Học Viên chia sẻ kinh nghiệm

Ý kiến học viên
Ẩn NHẬN BẢN TIN IELTS UPDATED

1