Giáo dục và nền văn hóa đặt tập thể lên trên cá nhân đã khiến cho đa số các bạn rơi vào trạng thái không hiểu bản thân muốn gì, cần làm gì, đặc biệt là thiếu niềm tin vào bản thân, khiến cho việc lập kế hoạch, chịu trách nhiệm với bản thân không phải là một kỹ năng. Rất nhiều bạn trẻ chấp nhận làm theo kế hoạch của người khác, và dễ dàng excuse bản thân khi không thành công trong kế hoạch của mình.

Niềm tin vào bản thân là chìa khóa sức mạnh tinh thần khiến chúng ta vượt qua khó khăn để giữ quyết tâm đạt tới mục tiêu. Tại TTS chúng tôi hiểu giá trị của các bạn, và giáo viên luôn cổ vũ, khuyến khích để các bạn thấy "giới hạn của con người là không giới hạn". Mục tiêu IELTS chỉ là một việc khả thi với đam mê hoặc quyết tâm, với một cái đầu hơi "cứng" và một tư duy "out of the box"