Làm thế nào tìm được cảm hứng học IELTS và Tiếng Anh?

Con đường học Tiếng Anh và IELTS của học viên tại Việt Nam thường thất bại. Một trong những lý do phổ biến là thiếu sự truyền cảm hứng, lòng say mê học tập ngôn ngữ thứ 2 này. Vì vậy, chúng tôi thấy rõ ràng là IELTS chỉ là câu chuyện về cảm hứng, quyết tâm và thời gian. Mục tiêu IELTS không xa vời, cũng không phải là một cái bánh dễ ăn như nhiều quảng cáo. Tuy nhiên, bạn cần giữ lửa để học và nâng level ngôn ngữ. Và cảm hứng chính là ngọn lửa đó.

Cảm hứng học IELTS và Tiếng Anh có thể sẽ được tìm thấy khi bạn tham gia lớp học hoặc chương trình IELTS COFFEE tại Tutorschool. Cảm hứng đến từ chính cảm giác của người chiến thắng, của người học viên thấy mình hiểu chuyện, có khả năng ngôn ngữ và "tranh biện", để tự tin trao đổi về bất cứ chủ đề nào, với bất cứ ai.

Lý do: chúng tôi không "dạy" mà hướng dẫn, chia sẻ và theo sát quá trình học của bạn, để "yếu đâu bồi đắp đấy", và quá trình học được thấy sự tiến bộ. Cảm hứng học tập đến từ việc hiểu mình đang làm gì trong lớp học, qua những câu chuyện về đời và người, qua những tranh luận về xã hội mà chưa bao giờ bạn có cơ hội tham gia trong học tập và cuộc sống. 

Lớp học IELTS tại Tutorschool vì vậy không phải là lớp học thông thường mà là nơi luyện tập để lên trình, nơi chia sẻ để có thêm thông tin và kỹ năng.