IELTS đảm bảo đầu ra là chương trình nổi bật tại Tutorschool

Phương pháp học hiệu quả và lộ trình bám sát mục tiêu của từng học viên Tutorschool thiết kế chương trình IELTS đảm bảo đầu ra cho học viên. 

Tutorschool là trung tâm duy nhất ký Cam kết IELTS đảm bảo đầu ra với học viên. Chương trình IELTS đảm bảo dành cho những học viên cần đạt điểm IELTS trong một thời gian nhất định, đã thi nhiều lần nhưng không đạt mục tiêu yêu cầu, có thời gian tập trung học và theo lộ trình và phương pháp học được thiết kế. 

Các học viên được đảm bảo đạt điểm 7.0 cho cả hai kỹ năng nói và viết tại Tutorschool đều bám sát yêu cầu học và phương pháp luyện tập. Vì vậy học viên IELTS đảm bảo hoàn toàn có thể tự học tại nhà, theo hướng dẫn của giáo viên, chỉ cần những khoảng thời gian cố định đến lớp. Vì vậy Chương trình IELTS đảm bảo được thiết kế dành cho các học viên có tính kỷ luật, tự giác học tập và có quyết tâm cao theo đuổi mục tiêu của mình.