Giảng viên của Tutorschool gồm những thầy cô "chính chuyên" và những thầy cô không chính chuyên nhưng đầy mình kinh nghiệm chiến với IELTS, nên đảm bảo kinh nghiệm xương máu chính là những bài học vô cùng quý giá, đủ để viết một cuốn sách về TIPS FOR IELTS cho các bạn học viên. Giáo viên bản xứ là một thế mạnh tại Tutorschool trong các lớp Phát âm, Speaking, và chấm điểm bài viết.