Môi trường học mở không thiên về giảng dạy. Khi trình độ ngôn ngữ của bạn đã tiến bộ, bạn được rèn cách suy nghĩ, phản biện, lâp luận và nêu quan điểm cá nhân. Bạn được khuyến khích đọc và tìm kiếm thông tin, và làm chủ thông tin. Level bài học và các kỹ năng dựa trên trình độ ngô ngữ của bạn. Vì vậy khi thi nói và viết, bạn không cần khổ não về các câu mẫu, mà bạn trình bày vấn đề từ quan điểm cá nhân của bạn. Điều này chống việc bị "tủ đè".

Tại TTS chúng tôi còn chia sẻ các cơ hội để các bạn tận dụng tối đa thành quả học tập của mình. Làm những đại sứ văn hóa cho đất nước, những cơ hôi du học tự túc, cơ hội định cư nước ngoài, các ý tưởng về start-up và các chủ đề chuyên sâu dành cho các học viên muốn nâng cao level Tiếng Anh trong chuyên ngành mà mình yêu thích (Tiếng Anh marketing, Tiếng Anh business)