Ms. Nguyễn Thị Thanh Nga

Ms. Nguyễn Thị Thanh Nga

Là một người có thâm niên làm giáo viên hơn 15 năm và đã giảng dạy tại nhiều môi trường giáo dục khác nhau (trường công, trường tưm trường quốc tế), cũng như nhiều chương trình khác nhau (dạy Văn Tiếng Việt, dạy Tiếng Việt cho người nước ngoài, dạy IELTS), cô tiếp nhận nhiều phương pháp giảng dạy và đặc biệt là hiểu học viên.
Cô Emma

Cô Emma

Ẩn NHẬN BẢN TIN IELTS UPDATED

0