Case Study đặc biệt: Chị Cúc

Chị đã 50 tuổi, nhưng do yêu cầu của chương trình MBA, chị cần IELTS 6.0 overal, và đặc biệt là môn viết bắt buộc phải đạt 6.0. Sau 02 tháng học buổi tối (tuần 03 buổi), chị đi thi. Lần thi 1, báo lại là chị không đủ giờ để viết task 2. Dự đoán writing chỉ đạt 5.5. Chị được khuyên là book lịch thi vào 02 tuần sau đó, và tập trung luyện tập kỹ năng time management. Vì level của chị đã chín, chỉ còn vấn đề đuổi kịp thời gian thôi. Lần 02 thi, chị đạt điểm như ý muốn. Niềm vui vỡ òa, nhưng chị xứng đáng đạt được kết quả do làm việc chăm chỉ và quyết tâm thành công.