Anh Nhi là học viên trẻ nhất tại Tutor School. Sau 02 tháng học part-time trong mùa hè năm lớp 8, Anh Nhi đã đạt IELTS 7.0. 

Nền tảng của Nhi khá tốt: bạn học lớp Tiếng ANh tăng cường từ lớp 1, và trong những năm cấp 2, gia đình cũng cho bạn đi học tại Apolo. Mặt khác, Nhi là một học sinh chuyên Toán, và hiện là học sinh chuyên Lý tại trường Năng Khiếu.

Hai tháng hè Nhi tham dự lớp luyện IELTS part-time, 3 buổi/ tuần. Vì nền tảng tốt, Nhi được thiết kế một lớp khác biệt với những học viên khác. Thực hành theo hướng dẫn, ngày thi (thử để biết khả năng, vì Nhi cũng chưa cần IELTS), Nhi đã đạt 7.0.

Các bạn cần tỉnh táo nhìn ra vấn đề: Nhi có nền tảng vững và chỉ cần những hướng dẫn ôn luyện môn Reading và Listening. Việc học trên lớp chủ yếu tập trung vào 2 kỹ năng nói và viết. Và vì là 1 học sinh lớp 8, nên điểm 2 môn này sau một thời gian luyện tập ngắn đạt mức 6.5. Để đạt 7.0, hiểu biết và cách trình bày quan điểm về các vấn đề xã hội cần sắc sảo hơn.