CÁC NGUỒN TỰ LUYỆN KỸ NĂNG NGHE MIỄN PHÍ!

 

>>> Test level nghe hiện tại của bạn bằng việc làm 01 bài test trong trang web siêu dễ thương này. Click để mở trang web và test nhé!

1. Dành cho học viên mới bắt đầu: là những bạn chưa bao giờ tập hoặc dành thời gian cho việc nghe Tiếng Anh.

- Các kênh mình đã gợi ý trong video này: https://www.youtube.com/watch?v=lLNzGwuxjkQ

2. Dành cho học viên luyện kỹ năng nghe IELTS- level hiện tại 4.5

- Nguồn nghe test hàng ngày: làm section 1, 2 của lần lượt các test 1-2-3-4 của Cambridge theo danh sách sau:

+ Complete IELTS 4-5http://ieltsonlinetests.com/17/catalogue/complete-ielts-(bands-4-%E2%80%93-5)

Cambridge 5http://ieltsonlinetests.com/5/catalogue/cambridge-ielts-5

Cambridge 6http://ieltsonlinetests.com/6/catalogue/cambridge-ielts-6

Cambridge 7http://ieltsonlinetests.com/7/catalogue/cambridge-ielts-7

Cambridge 8: http://ieltsonlinetests.com/8/catalogue/cambridge-ielts-8

Cambridge 9http://ieltsonlinetests.com/9/catalogue/cambridge-ielts-9​

Cambridge 10http://ieltsonlinetests.com/12/catalogue/cambridge-ielts-10

Cambridge 11http://ieltsonlinetests.com/11/catalogue/cambridge-ielts-11

3. Dành cho học viên luyện IELTS- level hiện tại <5.5

+ Các phần 3 và 4 của các test của các nguồn trên.

+ Nghe các bài test của cuốn Complete IELTS 5-6.5http://ieltsonlinetests.com/14/catalogue/complete-ielts-(bands-5-%E2%80%93-6.5)​

4. Dành cho các bạn có level hiện tại trên 5.5: 

+ IELTS Practice Tests Plus 1http://ieltsonlinetests.com/13/catalogue/ielts-practice-tests-plus-1

+ IELTS Practice Tests Plus 2http://ieltsonlinetests.com/15/catalogue/ielts-practice-tests-plus-2

+ IELTS Practice Tests Plus 3http://ieltsonlinetests.com/16/catalogue/ielts-practice-tests-plus-3

5. Dành cho các bạn tiếp tục luyện các tests IELTS: 

- IELTS Trainer: link download sách và file nghe: Nếu link hỏng, bạn tìm sách và file nghe bằng tên của bộ này nhé (IELTS Trainerhttp://tienganhedu.com/ielts-trainer-six-practice-tests-answers/

- IELTS Listening Recent Actual Tests:

http://bbc.edu.vn/news/Tai-Lieu-Tieng-Anh-1/EBOOK-IELTS-Listening-Recent-Actual-Test.html​

- Hoặc trọn 4 bộ Recent Actual Tests: 

http://i-educator.vn/tai-lieu/tai-lieu-ielts/tron-bo-de-thi-that-ielts-reading-actual-test-vol-1-4​

5. Các nguồn các bạn có thể nghe hàng ngày theo kiểu thấm ngôn ngữ: bật loa lớn để nghe, nhưng hiệu quả hơn là chọn 1 podcast và đeo tai nghe khi bạn làm việc gì đó (nấu ăn chảng hạn. Bạn có thể chọn tốc độ để nghe và dần dần bạn sẽ có thể nghe từng âm của những từ Tiếng Anh từ miênhj người bản xứ (ban đầu bạn sẽ nghe dính chùm- bạn cần chọn tốc độ nghe chậm hơn, ví dụ 1.5x).

- Podcast:  http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/6-minute-english

- Radio: giọng Anh nghe kênh nàyhttp://www.lbc.co.uk/radio/​

            giọng Mỹ nghe kênh nàyhttp://www.npr.org/​

Nghe Radio: các bạn cứ bấm vào chữ LIVE trên kênh, để họ nói tự do và bạn nghe không giới hạn. Mục đích để luyện tai mình quen với âm tiếng Anh.

6. Học Tiếng Anh là phải luyện được suy nghĩ tích cực: vì quả thực học Tiếng Anh sẽ học được nhiều thứ- những thứ không ở đâu dạy cả. Vì vậy, enjoy việc học một chút nha. Xem phim để tăng level nghe:

- Phim được gợi ý: các episode của FRIENDS, How I met your mother. Hoặc phim để nghe giọng lồng tiếng siêu dễ thương: Monster Inc. , Finding Nemo, Finding Dory (mình luyện pronunciation khi xem phim này). 

Ẩn NHẬN BẢN TIN IELTS UPDATED

1