1. Sách gốc: Complete IELTS Bands 4-5: đặt mua tại đây:

2. IELTS READING: Các bài học cho những người mất gốc, mất căn bản Tiếng Anh có ở trong list video này: 

http://IELTS Reading 4.5 lessons

3. HACK NÃO TỪ VỰNG

https://drive.google.com/open?id=0B8a0nnrnh91Aa1FLOFBtRmhvcms

4. IELTS LISTENING: Lessons are the vocal verson of the READING LESSONS (same materials) for better focus in your learning process. 

- https://IELTS Listening 4.5 lessons

5. Ôn tập ngữ pháp: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLoJ-gM4TbsLgqLUDNpvD-8rctbwwhngPi​

 

 

Ẩn NHẬN BẢN TIN IELTS UPDATED

1