1. Bài đọc standard:

- Link bài đọc: http://bit.ly/2hXNA9g

www.conserve-energy-future.com/15-current-environmental-problems.php

- Link bài đọc dịch YOUTUBE để học từ vựng, ngữ pháp, cấu trúc bài viết và đoạn văn: 

https://www.youtube.com/watch?v=3cdGx7Sc8ac&list=PLoJ-gM4TbsLhPkcUOpeLJhkvEp6CcfT5-&index=3

https://www.youtube.com/watch?v=C5tSszyNltk&index=4&list=PLoJ-gM4TbsLhPkcUOpeLJhkvEp6CcfT5-

https://www.youtube.com/watch?v=oy5t-T82hk8&list=PLoJ-gM4TbsLhPkcUOpeLJhkvEp6CcfT5-&index=6

https://www.youtube.com/watch?v=xmnthcPLoNY&index=7&list=PLoJ-gM4TbsLhPkcUOpeLJhkvEp6CcfT5-

https://www.youtube.com/watch?v=i5n3Cb-pPBE&index=8&list=PLoJ-gM4TbsLhPkcUOpeLJhkvEp6CcfT5- 

https://www.youtube.com/watch?v=YoVpbtqXNzY&feature=youtu.be

2. HOMEWORK:

- Làm 1 mind map về chủ đề Environment

- Viết các đoạn văn 3 câu dạng discussion.

*Bonus: Đọc hết link này về môi trường là đạt cảnh giới về topic này: www.conserve-energy-future.com/

 

Ẩn NHẬN BẢN TIN IELTS UPDATED

1