1. Học từ vựng, ngữ pháp, cấu trúc đoạn, bài và thu thập ý tưởng:

a. Chủ đề FRESH WATER:

- Link bài text: http://bit.ly/2j9yFe9

- Link bài đọc dịch trên Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=8-M1YV3R26w&index=5&list=PLoJ-gM4TbsLhPkcUOpeLJhkvEp6CcfT5-

b. Chủ đề RAINFORESTS:

https://www.youtube.com/watch?v=XhafAWtLz2w&feature=youtu.be

c. Nature: Autumn Leaves:

https://www.youtube.com/watch?v=5tFkUwHFSnU

2. Homework:

- Lập danh sách từ và cụm từ về chủ đề

- Làm 1 mind map về mỗi chủ đề 

- Viết các đoạn văn discussion 

Ẩn NHẬN BẢN TIN IELTS UPDATED

1