Sau 10 bài READING tại link này, các bạn đã cải thiện được về ngữ pháp, nâng vốn từ vựng và ý tưởng. Các bạn cần học cách tự nói để ứng dụng những chất liệu từ các bài đọc này vào kỹ năng Speaking và Writing. 

Link bài học: click tại Đây 

- Cách tự học Speaking: tại Đây

- Cách học Writing: tại Đây

 

Ẩn NHẬN BẢN TIN IELTS UPDATED

0